InterCaffe doo Beograd

Matični broj: 17357450 | PIB: 101833264 | Tekući račun: 285-2331000000071-43

Dežurna tehnička služba
Mob: +381 (0)60 66-777-88
email: servis@intercaffe.rs

Služba prodaje
Mob: +381 (0)63 395-270
email: darko.intercaffe@gmail.com

Služba za brigu o korisnicima
Mob: +381 (0)63 395-235
email: zoran.petric@intercaffe.rs

Sedište kompanije
Adresa: Vodovodska 176 11147 Beograd
tel: +381 (0)11 2504-973
email: intercaffe@beotel.net